Tilbake
Följ Stavdal AB

Göteborg   2015-01-19 / Nyhet

Nya regler för användandet av motorsåg och röjsåg

Arbetsmiljöverket har beslutat om nya regler för användandet av motorsåg och röjsåg. De nya reglerna skärper kraven om utbildning och kompetens vilket resulterar i etttillägg itidigare föreskrifter. Från och med den 1 januari 2015 krävs det motorsågsbehörighet för dig som använder motorsåg i arbetet. Den som saknar giltigt motorsågskörkort eller motsvarande riskeraren sanktionsavgift om 10 000 kronor.

Regeln från 1 december 2012 gällande att den som arbetar med motorkedjesåg ska ha varselkläder, skyddsstövlar eller skyddsskor vid arbete med motorsåg eller röjsåg gäller fortfarande. Den kompletteras nu med ett tillägg om krav på kompetens. De nya kraven träder i kraft den 1 januari 2015 och innebär att den som arbetar med motorsåg ska inneha ett giltigt motorsågskörkort eller liknande. Detta erhålls genom att uppvisa ett godkänt resultat i både ett praktiskt och teoretiskt prov som visar på kunskaper kring de arbetsuppgifter som ska utföras. Kan arbetsgivaren inte uppvisa giltig motorsågsbehörighet för sin personal riskerar denne en sanktionsavgift om 10 000 kronor för varje användare.

Utdrag ur Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring användning av motorkedjesågar och röjsågar
17 § Den som arbetar med en motorkedjesåg ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras. Dokumentation som styrker att den som arbetar med en motorkedjesåg har avlagt teoretiskt och praktiskt prov för motorsågsanvändning med godkänt resultat ska finnas. Den som låter någon använda en motorkedjesåg i strid med kraven i andra stycket ska betala sanktionsavgift om 10 000 kr per användare.

Övergångsbestämmelser
För arbete med motorkedjesåg ska bestämmelserna om utbildning och kompetens i 12 § i de upphävda föreskrifterna fortsätta att gälla fram till den 31 december 2014. Bestämmelserna om kunskaper i 17 § i den nya författningen ska gälla från den 1 januari 2015.

För att undvika olyckor och onödig ansträngning är det viktigt att ha kunskap om lämplig arbetsteknik för olika arbetsmoment och situationer. Stavdal erbjuder ett brett utbud av utbildningar som bidrar till säkrare arbetsplatser. Läs mer om våra utbildningar på vår hemsida eller kontakta något utav våra hyrcenter stavdal.se/kontakt/hyrcenter/

Kontakt oss

På stavdalas.no bruker vi cookies for å gi deg den beste opplevelsen av våre hjemmesider. Ved å fortsette å bruke våre hjemmesider godkjenner du samtidig att vi bruker cookies. For mer informasjon klikk her.